تغییر سطح دسترسی یک فایل یا پوشه

تغییر سطح دسترسی یک فایل یا پوشه

در ابتدا توجه داشته باشید که سطح دسترسی مناسب برای پوشه ها 755 و برای فایل ها 644 می باشد.

تغییر سطح دسترسی پوشه یا فایل :

سطح دسترسی هر فایل یا  پوشه به شکل یک عدد در ستون Permissions قابل مشاهده است.برای تغییر سطح دسترسی یک فایل/فولدر، ابتدا فایل /فولدر را  انتخاب نموده و سپس از بخش بالای صفحه  گزینه Permissions انتخاب گردد . در گام بعدی در پنجره باز شده  سطح دسترسی مد نظر وارد می شود.


تغییر سطح دسترسی یک فایل یا پوشه