طراحی سایت

طراحی سایت 99 هزار تومانی

تنها با 99 هزار تومان صاحب سایت بشوید
دامین رایگان
هاست رایگان
سئو اولیه
قالب رایگان
پشتیبانی 24/7

طراحی سایت از قیمت پایه

این قسمت برای طراحی سایت شما باید نوع سایت خود را معلوم کنید تا بقیه قیمت ها به شما اعلام شود.
هاست تا یک سال رایگان
دامین تا یک سال رایگان
سئو داخلی کامل
پشتیبانی 24/7
شما باید مبلغ اولیه را پرداخت کنید و بعد از اعلام نوع سایت درخواستی شما مابقی قیمت به شما اعلام شود.
در صورتی که از قیمت ثانویه ناراضی بودید مبلغ پیش پرداخت به صورت کامل به شما بازگردانده میشود.